BEIRATKOZÁS A 2020/2021-ES TANÉVRE
BEIRATKOZÁS TANKÖTELES TANULÓK RÉSZÉRE A 2020/2021-ES TANÉVRE

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020.(II.25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A rétközberencsi I. István Király Általános Iskola kötelező beiskolázási körzete Rétközberencs.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermekeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más iskola felvette, és erről az intézmény írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

A beiskolázáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021-es tanév első napján kerül sor.

A felvételt jelző értesítőben az iskola felkéri a szülőt, hogy két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri (Tel: 06 45 462-111 telefonszámon vagy az rberencs.suli@gmail.com email címen).
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékát a felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon, intézményünk részére 2020. április 24-ig jelezze.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt. és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Lipták Béláné intézményvezető


2021-01-25 14:04